Optikskola

Närsynthet, översynthet och ålderssynthet

De flesta får någon gång i livet nedsatt syn. Ålder, genetik, miljö och sjukdomar såsom diabetes är vanliga faktorer som påverkar.

Närsynthet innebär att ögat har svårt att se korrekt på långt håll – ögat är anpassat till närseende.

Översynthet (långsynthet) innebär tvärtom att ögat har svårt att se korrekt på nära håll – ögat är anpassat till avståndsseende.

Ålderssynthet innebär att ögat har svårt att se korrekt på både nära och långt håll. Då behövs oftast s.k. progressiva glasögon.

Enkelslipade och progressiva glas

Om du har antingen närsynthet eller översynthet, så behöver du enkelslipade glas. Vid närsynthet kallas de läsglasögon.

Om du däremot har ålderssynthet, så är det bra med progressiva glas. Dessa glas har en s.k. ”dubbelslipning”, vilket innebär att de är anpassade för både nära och långt håll. Fördelen med progressiva är att man inte behöver växla mellan två glasögonpar som bara är anpassade för antingen nära eller långt avstånd.